Dáng việt

Tóc xõa bờ vai, đôi mắt huyền Áo dài tha thướt dáng nàng tiên

Hương hoa ngan ngát hòa theo gió
Em đến trần gian xóa muộn phiền.

Sưu tầm từ Internet

Bài khác

Bài viết mới