dang viet

Dáng việt

Tóc xõa bờ vai, đôi mắt huyền Áo dài tha thướt dáng nàng tiên