Giá cao su sàn Tocom, giá cao su Thái Lan, giá cao su Thượng Hải, Ngày 27/12/2021

Công ty Cao su nhựa Huy Hoàng Minh cung cấp giá cao su trực tuyến sàn Tocom, giá cao su STR20, giá cao su RSS3, giá cao su Thái Lan, giá cao su Nhật Bản, giá cao su Thượng Hải...

 

Giá cao su Tocom (Tokyo - Nhật Bản)

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
01/22 217.1 -3.7 -1.70 14 237.1 197.1 220.9 217.1 835
02/22 218.4 -4 -1.83 8 238.4 198.4 220.5 218.4 803
03/22 220.5 -3.9 -1.77 13 240.5 200.5 224.0 220.5 1305
04/22 223.6 -3.3 -1.48 30 243.6 203.6 226.8 223.6 1764
05/22 227.0 -3.5 -1.54 451 247.0 207.0 229.8 227.0 3701

Giá cao su trực tuyến tại Thượng Hải

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
01/22 14190 +145 1.03 4616 14245 14090 14140 14045 19452
03/22 14305 +170 1.20 3876 14360 14185 14195 14135 13551
04/22 14345 +150 1.06 2901 14410 14255 14265 14195 11771
05/22 14405 +160 1.12 163543 14455 14295 14295 14245 228974
06/22 14465 +155 1.08 9425 14525 14370 14380 14310 11603

Giá cao su STR20 giao dịch tại Thái Lan

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
05/14 0   NaN 0     0 63.35 0
06/14 0   NaN 0     0 63.35 0
07/14 0   NaN 0     0 63.35 0
05/14 74.5 +1.30 NaN 2 74.50 74.10 74.4 73.2 381
06/14 74.4 +1.40 NaN 2 74.40 74.40 74.4 73 250
07/14 74.3 +1.20 NaN 2 75.00 74.20 75 73.1 269

Giá cao su RSS3 giao dịch tại Thái Lan

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
05/14 0   NaN 0     0 63.35 0
06/14 0   NaN 0     0 63.35 0
07/14 0   NaN 0     0 63.35 0
05/14 74.5 +1.30 NaN 2 74.50 74.10 74.4 73.2 381
06/14 74.4 +1.40 NaN 2 74.40 74.40 74.4 73 250
07/14 74.3 +1.20 NaN 2 75.00 74.20 75 73.1 269

Hoàng Minh Thy

Theo Giacaphe

Bài khác

Bài viết mới