Em làm bạn gái anh được không?

Em làm bạn gái anh được không? - Tất nhiên là không? - Thế em có biết anh vừa nói gì không?

– Tất nhiên là biết?
 
– Anh vừa nói gì?
 
– Em làm bạn gái anh được không?
 
– Anh đồng ý!
 
* Mình yêu nhau em nhé?
 
– Ok! Nếu anh tìm được điểm giống nhau giữa hai chúng ta…
 
– Được rồi, giờ có hai phòng, một phòng toàn nam, một phòng toàn nữ. Em chọn phòng nào?
 
– Tất nhiên là phòng nữ!
 
– Anh cũng vậy!

Sưu tầm từ Internet

Bài khác

Bài viết mới