Phát cơm thừ thiện - Tiếp tục công việc của lương tâm !

Sau thời gian tạm dừng phát cơm từ thiện để tập trung mua quà tết tặng các hoàn cảnh khó khăn, nay Hội Thiện Nguyện Huy Hoàng Minh lại tiếp tục hoạt đồng thường kỳ 2 lần/ 1 tháng.

Lịch phát cơm  thứ 7 ngày 23/3/2019 buổi trưa 11h / cơm mặn 30 phần

Hội Thiện Nguyện Huy Hoàng Minh

Tags:

Bài khác

Bài viết mới