xem anh

Nghệ sĩ miền sông nước

Nghệ sĩ miền sông nước Photo: Sưu tầm từ Internet

Cây thốt nốt

Cây thốt nốt Photo by: Trung Nguyên

Phiêu

Góc ảnh đẹp là nơi chia sẻ, sưu tầm những bức ảnh đẹp, lành mạnh thuộc các thể loại ảnh phong cảnh, ảnh chân dung, ảnh đời thường, ảnh du lịch... của các nhiếp ảnh gia trong và ngoài nước.