Phát triển cao su bền vững là xu hướng tất yếu

Phát triển ngành cao su VN một cách bền vững, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế là xu hướng tất yếu.

 Ngành cao su Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào thị trường quốc tế, những sản phẩm từ cây cao su mang lại giá trị kim ngạch xuất khẩu hàng tỷ USD cho đất nước mỗi năm. Ngành cao su được xem là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, có nhiều đóng góp về kinh tế – xã hội, môi trường và an ninh quốc phòng. Với vị thế và vai trò đó, phát triển ngành cao su VN một cách bền vững, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế là xu hướng tất yếu.
 
Sự kiện VRG và VRA phối hợp cùng WWF – Việt Nam (Tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên) tổ chức lấy ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo và chuẩn bị xuất bản Sổ tay hướng quản lý rừng trồng cao su bền vững là một trong những bước đi phù hợp xu thế đó. Sổ tay được kỳ vọng sẽ là “sợi chỉ” xuyên suốt, hỗ trợ các doanh nghiệp, chủ rừng cao su trên con đường đạt được chứng chỉ rừng quốc tế.
 
Trên thực tế, nhu cầu tiêu dùng sản phẩm cao su thiên nhiên và gỗ cao su của thế giới đã thay đổi, đòi hỏi nhà quản lý rừng phải chứng minh được rằng rừng của họ được quản lý bền vững. Để đáp ứng xu thế mới trong chính sách mua bán toàn cầu của ngành cao su thế giới, trong những năm gần đây VRA đã có nhiều nỗ lực trong việc đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức về phát triển bền vững, chứng nhận theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế.
 
Điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững của thế giới là việc ngành cao su VN phải làm, tuy nhiên, đạt được các chứng chỉ rừng quốc tế là cả một con đường dài. Điều này, đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng nhiều hơn từ các doanh nghiệp, chủ rừng cao su, cũng như vai trò định hướng, dẫn dắt “đầu tàu” của VRG, để đạt chứng chỉ rừng theo mong muốn.

MInh Hằng

Theo CSVNO

Tags:

Bài khác

Bài viết mới