Gia công kỹ thuật nhựa teflon

Gia công kỹ thuật nhựa teflon là dùng các máy móc cơ khí chính xác gia công theo quy cách, bản vẽ của Quý khách hàng với độ chính xác cao

Gia công kỹ thuật nhựa teflon 

- Chúng tôi nhận gia công các phẩn phẩm và chi tiết theo yêu cầu của khách hàng
- Các sản phẩm gia công đạt yêu cầu về kỹ thuật và độ chính xác
- Các vật liệu gia công gồm: Nhựa công nghiệp, nhựa kỹ thuật, nhựa pe, pa, mc teflon ... 
 

Huy Hoàng Minh

Bài khác

Bài viết mới