Cao su Việt Nam

Cung cấp, cập nhật giá cả cao su các tỉnh thành trong nước nhanh nhất, tiện lợi nhất

Giá cao su tại một số địa phương trong nước ngày 19/11/2014

Giá cao su tại một số địa phương trong nước ngày 19/11/2014 không có biến chuyển, giá cả ổn định.