Giá cao su trực tuyến tại các sàn Tocom, Thượng Hải, Thái Lan, Ngày 26/01/2023

Công ty Cao su nhựa Huy Hoàng Minh cung cấp giá cao su trực tuyến sàn Tocom, giá cao su STR20, giá cao su RSS3, giá cao su Thái Lan, giá cao su Nhật Bản, giá cao su Thượng Hải...

 

Giá cao su Tocom (Tokyo – Nhật Bản)

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
12/21 222.7 +1.5 0.67 5 242.7 202.7 219.3 222.7 212
01/22 223.3 +1.5 0.67 83 243.3 203.3 221.8 223.3 824
02/22 224.0 +1.7 0.76 84 244.0 204.0 222.6 224.0 881
03/22 225.6 +0.3 0.13 47 245.6 205.6 227.0 225.6 1282
04/22 228.7 -0.2 -0.09 64 248.7 208.7 231.2 228.7 1929

Giá cao su trực tuyến tại Thượng Hải

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
01/22 14355 -175 -1.20 4581 14370 14260 14365 14530 23956
03/22 14440 -205 -1.40 1293 14480 14375 14440 14645 14308
04/22 14510 -200 -1.36 2068 14545 14435 14505 14710 12209
05/22 14550 -210 -1.42 126981 14595 14475 14550 14760 223446
06/22 14610 -210 -1.42 3482 14655 14540 14630 14820 10364

Giá cao su STR20 giao dịch tại Thái Lan

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
05/14 0 N/A N/A 0 N/A N/A 0 63.35 0
06/14 0 N/A N/A 0 N/A N/A 0 63.35 0
07/14 0 N/A N/A 0 N/A N/A 0 63.35 0
05/14 74.5 +1.30 N/A 2 74.50 74.10 74.4 73.2 381
06/14 74.4 +1.40 N/A 2 74.40 74.40 74.4 73 250
07/14 74.3 +1.20 N/A 2 75.00 74.20 75 73.1 269

Giá cao su RSS3 giao dịch tại Thái Lan

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
05/14 0 N/A N/A 0 N/A N/A 0 63.35 0
06/14 0 N/A N/A 0 N/A N/A 0 63.35 0
07/14 0 N/A N/A 0 N/A N/A 0 63.35 0
05/14 74.5 +1.30 N/A 2 74.50 74.10 74.4 73.2 381
06/14 74.4 +1.40 N/A 2 74.40 74.40 74.4 73 250
07/14 74.3 +1.20 N/A 2 75.00 74.20 75 73.1 269

Hoàng Minh Thy

Theo thongtintaichinh

Bài khác

Bài viết mới