Giá cao su sàn Tocom, giá cao su Thái Lan, giá cao su Thượng Hải, Ngày 30/11/2023

Công ty Cao su nhựa Huy Hoàng Minh cung cấp giá cao su trực tuyến sàn Tocom, giá cao su STR20, giá cao su RSS3, giá cao su Thái Lan, giá cao su Nhật Bản, giá cao su Thượng Hải...

 

Giá cao su RSS3 sàn Tocom - Tokyo 11:00 - 06:00

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
12/23 259.50 -2.80-1.07% 288.50+26.20 236.10-26.20 13 261.00 262.30 231
01/24 258.30 -4.80-1.82% 289.40+26.30 236.80-26.30 21 260.20 263.10 776
02/24 258.60 -4-1.52% 288.80+26.20 236.40-26.20 4 259.60 262.60 690
03/24 258.80 -4.20-1.60% 289.30+26.30 236.70-26.30 12 261.90 263.00 791
04/24 260.90 -4.30-1.62% 291.70+26.50 238.70-26.50 85 264.70 265.20 3626

Giá cao su tự nhiên sàn SHFE - Thượng Hải 10:00 - 16:00

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
01/24 13645 -170-1.23% 13670-145 13595-220 59963 13665 13815 106340
03/24 13770 -130-0.94% 13810-90 13710-190 4685 13810 13900 18735
04/24 13810 -150-1.07% 13845-115 13770-190 2564 13840 13960 14664
05/24 13830 -155-1.11% 13885-100 13790-195 26193 13875 13985 109028
06/24 13860 -120-0.86% 13860-120 13830-150 4 13830 13980 1150

Giá cao su TSR20 sàn SGX - Singapore 05:55 - 17:00

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
01/24 147.60 +1.400.96% 147.70+1.50 145.60-0.60 592 145.80 146.20 6349
02/24 146.80 +1.701.17% 146.90+1.80 144.50-0.60 4651 144.80 145.10 28948
03/24 146.80 +1.801.24% 146.90+1.90 144.40-0.60 3573 144.60 145.00 11538
04/24 147.10 +1.801.24% 147.20+1.90 144.90-0.40 1737 145.10 145.30 7648
04/24 150.40 -1.80-1.18% 152.30+0.10 150.20-2.00 1104 152.30 152.20 9373

Huy Hoàng Minh

Theo Giacaphe

Bài khác

Bài viết mới