Giá cao su sàn Tocom, giá cao su Thái Lan, giá cao su Thượng Hải, Ngày 29/12/2022

Công ty Cao su nhựa Huy Hoàng Minh cung cấp giá cao su trực tuyến sàn Tocom, giá cao su STR20, giá cao su RSS3, giá cao su Thái Lan, giá cao su Nhật Bản, giá cao su Thượng Hải...

 

Giá cao su RSS3 sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản)

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
01/23 208.5 0.1 0.05 3 229.2 187.6 208.5 208.4 454
02/23 209.3 0 0.00 5 230.2 188.4 209.2 209.3 761
03/23 214.4 0.2 0.09 6 235.6 192.8 214.2 214.2 1361
04/23 218.1 -0.5 -0.23 12 240.4 196.8 218.4 218.6 1675
05/23 221.4 0.8 0.36 82 242.6 198.6 220.6 220.6 5796

Giá cao su trực tuyến tại Thượng Hải

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
01/23 12910 -65 -0.50 2955 13030 12910 12980 12975 33795
03/23 12810 -70 -0.54 1250 12935 12810 12895 12880 22321
04/23 12765 -70 -0.55 488 12900 12765 12875 12835 13447
05/23 12710 -80 -0.63 74258 12870 12705 12815 12790 187075
06/23 12725 -90 -0.70 602 12880 12725 12875 12815 13273

Giá cao su STR20 giao dịch tại Thái Lan

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
01/23 128.5 1 0.78 807 129.4 122 129.3 127.5 0
02/23 131.4 2.3 1.78 1119 132 130.5 131.2 129.1 0
03/23 133.7 2.7 2.06 2683 134.3 133.1 133.3 131 0
04/23 134.3 2.7 2.05 1559 134.7 133.6 133.6 131.6 0
05/23 134.7 2.6 1.97 1199 135.1 134.3 135.1 132.1 0

Giá cao su RSS3 giao dịch tại Thái Lan

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
01/23 151 -1.2 -0.79 4 151 151 151 152.2 0
02/23 152 -0.1 -0.07 5 153.1 152 153.1 152.1 0
03/23 153 1.1 0.72 5 153.8 153 153.8 151.9 0
04/23 154.1 1.1 0.72 0 154.1 154.1 153 153 0
05/23 155.9 1.3 0.84 0 155.9 155.9 154.6 154.6 0

Huy Hoàng Minh

Theo giacaphe.com

Bài khác

Bài viết mới