Giá cao su sàn Tocom, giá cao su Thái Lan, giá cao su Thượng Hải, Ngày 29/11/2023

Công ty Cao su nhựa Huy Hoàng Minh cung cấp giá cao su trực tuyến sàn Tocom, giá cao su STR20, giá cao su RSS3, giá cao su Thái Lan, giá cao su Nhật Bản, giá cao su Thượng Hải...

 

Giá cao su RSS3 sàn Tocom - Tokyo 11:00 - 06:00

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
12/23 263.60 -2-0.76% 289.90+26.30 237.30-26.30 2 266.40 263.60 235
01/24 264.40 -2.60-0.98% 290.80+26.40 238.00-26.40 38 266.00 264.40 777
02/24 264.50 -1-0.38% 290.90+26.40 238.10-26.40 22 264.90 264.50 693
03/24 265.80 +0.600.23% 291.70+26.50 238.70-26.50 14 265.70 265.20 827
04/24 267.50 -0.70-0.26% 295.00+26.80 241.40-26.80 50 267.40 268.20 3775

Giá cao su tự nhiên sàn SHFE - Thượng Hải 10:00 - 16:00

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
01/24 13890 -20-0.14% 13960+50 13870-40 75279 13950 13910 117356
03/24 13980 -15-0.11% 14050+55 13965-30 4809 14025 13995 18465
04/24 14045 -15-0.11% 14105+45 14020-40 2918 14105 14060 14343
05/24 14080 -10-0.07% 14150+60 14050-40 26505 14145 14090 99712
06/24 14085 -25-0.18% 14085-25 14075-35 4 14085 14110 1150

Giá cao su TSR20 sàn SGX - Singapore 05:55 - 17:00

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
01/24 147.60 +1.400.96% 147.70+1.50 145.60-0.60 592 145.80 146.20 6349
02/24 146.80 +1.701.17% 146.90+1.80 144.50-0.60 4651 144.80 145.10 28948
03/24 146.80 +1.801.24% 146.90+1.90 144.40-0.60 3573 144.60 145.00 11538
04/24 147.10 +1.801.24% 147.20+1.90 144.90-0.40 1737 145.10 145.30 7648
04/24 152.20 +0.100.07% 152.70+0.60 151.30-0.80 794 151.90 152.10 9431
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Huy Hoàng Minh

Theo Giacaphe

Bài khác

Bài viết mới