Giá cao su sàn Tocom, giá cao su Thái Lan, giá cao su Thượng Hải, Ngày 27/12/2022

Công ty Cao su nhựa Huy Hoàng Minh cung cấp giá cao su trực tuyến sàn Tocom, giá cao su STR20, giá cao su RSS3, giá cao su Thái Lan, giá cao su Nhật Bản, giá cao su Thượng Hải...

 

Giá cao su RSS3 sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản)

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
01/23 206.9 4.5 2.22 1 222.6 182.2 206.9 202.4 465
02/23 205.7 -2 -0.97 3 226.2 185.2 204.8 205.7 738
03/23 211.5 -0.1 -0.05 13 232.7 190.5 211.6 211.6 1394
04/23 215.2 0.7 0.33 13 235.9 193.1 216 214.5 1568
05/23 217.5 0.5 0.23 45 238.7 195.3 217 217 5969

Giá cao su trực tuyến tại Thượng Hải

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
01/23 12810 20 0.16 16422 12870 12710 12790 12790 42548
03/23 12735 5 0.04 3574 12800 12630 12670 12730 21761
04/23 12710 20 0.16 1460 12750 12575 12605 12690 13419
05/23 12645 0 0.00 198009 12715 12520 12565 12645 186140
06/23 12670 5 0.04 3282 12745 12550 12625 12665 13368
 

Giá cao su STR20 giao dịch tại Thái Lan

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
01/23 127.5 -1.6 -1.24 400 129.1 126.3 129.1 129.1 0
02/23 129.1 -2 -1.53 1467 131.2 128.7 130.1 131.1 0
03/23 131 -1.1 -0.83 2537 132.2 130.1 131.5 132.1 0
04/23 131.6 -1 -0.75 1753 132.5 130.6 131.6 132.6 0
05/23 132.1 -0.8 -0.60 1010 133 131.1 131.9 132.9 0

Giá cao su RSS3 giao dịch tại Thái Lan

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
01/23 152.2 -4.8 -3.06 7 153.5 152 152 157 0
02/23 152.1 -4 -2.56 0 152.1 152.1 152.1 156.1 72
03/23 151.9 -4 -2.57 0 151.9 151.9 151.9 155.9 82
04/23 153 -3.9 -2.49 0 153 153 153 156.9 42
05/23 154.6 -4.2 -2.64 0 154.6 154.6 154.6 158.8 30

Huy Hoàng Minh

Theo giacaphe

Tags:

Bài khác

Bài viết mới