Giá cao su sàn Tocom, giá cao su Thái Lan, giá cao su Thượng Hải, Ngày 25/11/2023

Công ty Cao su nhựa Huy Hoàng Minh cung cấp giá cao su trực tuyến sàn Tocom, giá cao su STR20, giá cao su RSS3, giá cao su Thái Lan, giá cao su Nhật Bản, giá cao su Thượng Hải...

  

Giá cao su RSS3 sàn Tocom - Tokyo 11:00 - 06:00

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
12/23 254.30 +0.500.20% 279.10+25.30 228.50-25.30 2 252.90 253.80 246
01/24 257.10 +0.600.23% 282.10+25.60 230.90-25.60 3 253.80 256.50 778
02/24 258.50 +31.17% 281.00+25.50 230.00-25.50 66 253.90 255.50 744
03/24 259.70 +2.601.01% 282.80+25.70 231.40-25.70 31 256.50 257.10 867
04/24 262.40 +2.400.92% 286.00+26.00 234.00-26.00 448 259.30 260.00 4086

Giá cao su tự nhiên sàn SHFE - Thượng Hải 10:00 - 16:00

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
01/24 13900 +200.14% 13940+60 13860-20 118700 13920 13880 134035
03/24 14000 -5-0.04% 14065+60 13985-20 24154 14035 14005 18070
04/24 14060 -15-0.11% 14135+60 14045-30 14287 14075 14075 14676
05/24 14075 -5-0.04% 14150+70 14065-15 30957 14110 14080 91404
06/24 14100 +50.04% 14150+55 14100+5 12 14125 14095 1153

Giá cao su TSR20 sàn SGX - Singapore 05:55 - 17:00

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
01/24 147.60 +1.400.96% 147.70+1.50 145.60-0.60 592 145.80 146.20 6349
02/24 146.80 +1.701.17% 146.90+1.80 144.50-0.60 4651 144.80 145.10 28948
03/24 146.80 +1.801.24% 146.90+1.90 144.40-0.60 3573 144.60 145.00 11538
04/24 147.10 +1.801.24% 147.20+1.90 144.90-0.40 1737 145.10 145.30 7648
04/24 151.30 +0.500.33% 151.50+0.70 149.60-1.20 1097 151.20 150.80 0

Huy Hoàng Minh

Bài khác

Bài viết mới