Giá cao su sàn Tocom, giá cao su Thái Lan, giá cao su Thượng Hải, Ngày 05/06/2022

Công ty Cao su nhựa Huy Hoàng Minh cung cấp giá cao su trực tuyến sàn Tocom, giá cao su STR20, giá cao su RSS3, giá cao su Thái Lan, giá cao su Nhật Bản, giá cao su Thượng Hải...

  

Giá cao su Tocom (Tokyo - Nhật Bản)

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
06/22 257.3 +2.9 1.13 11 283.0 231.6 255.8 257.3 593
07/22 254.0 +3 1.18 19 279.4 228.6 251.2 254.0 783
08/22 255.5 +3.5 1.37 15 281.0 230.0 253.8 255.5 988
09/22 256.5 +2.1 0.82 47 282.1 230.9 254.4 256.5 1313
10/22 258.0 +3.2 1.24 408 283.8 232.2 255.7 258.0 2667

Giá cao su trực tuyến tại Thượng Hải

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
06/22 13120 +100 0.77 76 13120 12985 13030 13020 921
07/22 13210 +160 1.23 3199 13210 13075 13170 13050 2625
08/22 13280 +125 0.95 2932 13295 13160 13235 13155 5482
09/22 13380 +160 1.21 301055 13385 13230 13320 13220 220284
10/22 13450 +165 1.24 27884 13460 13305 13435 13285 15720

Giá cao su STR20 giao dịch tại Thái Lan

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
05/14 0   NaN 0     0 63.35 0
06/14 0   NaN 0     0 63.35 0
07/14 0   NaN 0     0 63.35 0
05/14 74.5 +1.30 NaN 2 74.50 74.10 74.4 73.2 381
06/14 74.4 +1.40 NaN 2 74.40 74.40 74.4 73 250
07/14 74.3 +1.20 NaN 2 75.00 74.20 75 73.1 269

Giá cao su RSS3 giao dịch tại Thái Lan

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
05/14 0   NaN 0     0 63.35 0
06/14 0   NaN 0     0 63.35 0
07/14 0   NaN 0     0 63.35 0
05/14 74.5 +1.30 NaN 2 74.50 74.10 74.4 73.2 381
06/14 74.4 +1.40 NaN 2 74.40 74.40 74.4 73 250
07/14 74.3 +1.20 NaN 2 75.00 74.20 75 73.1 269

Huy Hoàng Minh

Theo giacaphe.com

Bài khác

Bài viết mới