Giá cao su sàn Tocom, giá cao su Thái Lan, giá cao su Thượng Hải, Ngày 01/05/2023

Công ty Cao su nhựa Huy Hoàng Minh cung cấp giá cao su trực tuyến sàn Tocom, giá cao su STR20, giá cao su RSS3, giá cao su Thái Lan, giá cao su Nhật Bản, giá cao su Thượng Hải...

  

Giá cao su RSS3 sàn Tocom - Tokyo

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
05/23 205.30 -2.70-1.32% 225.80+20.50 184.80-20.50 11 204.50 205.30 509
06/23 206.30 +10.49% 225.80+20.50 184.80-20.50 2 205.90 205.30 1364
07/23 206.50 +0.900.44% 226.10+20.50 185.10-20.50 1 206.50 205.60 1119
08/23 207.80 +0.800.39% 227.70+20.70 186.30-20.70 3 207.70 207.00 1636
09/23 208.30 +0.700.34% 228.30+20.70 186.90-20.70 53 207.10 207.60 7802

Giá cao su tự nhiên sàn SHFE - Thượng Hải

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
05/23 11610 -100-0.85% 11665-45 11570-140 3895 11595 11710 20778
06/23 11640 -115-0.98% 11685-70 11620-135 1383 11625 11755 5843
07/23 11700 -95-0.81% 11725-70 11640-155 1560 11685 11795 8006
08/23 11700 -95-0.81% 11745-50 11665-130 1043 11700 11795 14885
09/23 11750 -100-0.84% 11795-55 11710-140 114162 11750 11850 283259

Giá cao su TSR20 sàn SGX - Singapore0

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
06/23 137.90 +1.30-0.93% 139.70+0.50 137.60-1.60 102 139.50 139.20 5893
07/23 139.20 +0.900.65% 139.50+1.20 138.80+0.50 194 139.00 138.30 6033
08/23 139.00 +0.700.51% 139.40+1.10 138.70+0.40 318 139.00 138.30 11234
09/23 139.40 +0.800.58% 139.90+1.30 139.00+0.40 449 139.00 138.60 15191
09/23 137.30 -1.50-1.08% 138.20-0.60 136.90-1.90 0 137.90 138.80 7654

Huy Hoàng Minh

Theo Giacaphe

Bài khác

Bài viết mới