Giá cao su sàn Tocom, giá cao su Thái Lan, giá cao su Thượng Hải, Ngày 16/03/2020

Cao su cao su nhua Huy Hoàng Minh cung cấp giá cao su trực tuyến sàn Tocom, giá cao su STR20, giá cao su RSS3, giá cao su Thái Lan, giá cao su Nhật Bản, giá cao su Thượng Hải ...

 

Giá cao su Tocom (Tokyo - Nhật Bản)

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
DOWJONE 21846 +902 4.31 23739 21953 20230 20678 20944 13838
03/20 150.50 -4.50 -2.90 26 155 148 155 155 0
04/20 159.30 +0.10 0.06 4 161.70 153.70 159.20 159.20 0
05/20 160.1 +0.6 0.38 5 160.6 158.2 158.2 159.5 1250
06/20 163.1 +4 2.51 17 163.1 159.1 159.1 159.1 1420
07/20 164 +3.7 2.31 41 164 160.4 160.4 160.3 2448

Giá cao su trực tuyến tại Thượng Hải

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
03/20 10380 0 0.00 0 10380 10380 10380 10380 50
04/20 10465 +110 1.06 6 10465 10120 10175 10355 41
05/20 10540 +130 1.25 249160 10560 10090 10320 10410 108981
06/20 10465 -85 -0.81 15 10465 10200 10340 10550 42
07/20 10630 +65 0.62 13 10630 10300 10530 10565 24
08/20 10705 -130 -1.20 6 10760 10530 10600 10835 21
09/20 10810 +125 1.17 125724 10830 10375 10590 10685 99010
10/20 10825 0 0.00 0 10915 10760 10785 10825 13
11/20 10985 +150 1.38 229 11020 10580 10705 10835 1799
01/21 11860 +100 0.85 3842 11890 11475 11700 11760 9333

Giá cao su STR20 giao dịch tại Thái Lan

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
05/14 0   NaN 0     0 63.35 0
06/14 0   NaN 0     0 63.35 0
07/14 0   NaN 0     0 63.35 0
05/14 74.5 +1.30 NaN 2 74.50 74.10 74.4 73.2 381
06/14 74.4 +1.40 NaN 2 74.40 74.40 74.4 73 250
07/14 74.3 +1.20 NaN 2 75.00 74.20 75 73.1 269

Giá cao su RSS3 giao dịch tại Thái Lan

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
05/14 0   NaN 0     0 63.35 0
06/14 0   NaN 0     0 63.35 0
07/14 0   NaN 0     0 63.35 0
05/14 74.5 +1.30 NaN 2 74.50 74.10 74.4 73.2 381
06/14 74.4 +1.40 NaN 2 74.40 74.40 74.4 73 250
07/14 74.3 +1.20 NaN 2 75.00 74.20 75 73.1 269

Hoàng Minh

Theo Giacaphe

Bài khác

Bài viết mới