Giá cao su sàn Tocom, giá cao su Thái Lan, giá cao su Thượng Hải, Ngày 11/01/2022

Công ty Cao su nhựa Huy Hoàng Minh cung cấp giá cao su trực tuyến sàn Tocom, giá cao su STR20, giá cao su RSS3, giá cao su Thái Lan, giá cao su Nhật Bản, giá cao su Thượng Hải...

 

Giá cao su Tocom (Tokyo - Nhật Bản)

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
01/22 226.5 +0.7 0.31 2 245.8 205.8 226.5 225.8 306
02/22 230.0 +2.3 1.01 21 247.7 207.7 229.5 227.7 715
03/22 232.9 +2.5 1.09 1 250.4 210.4 232.9 230.4 1211
04/22 235.5 +1.8 0.77 12 253.7 213.7 235.5 233.7 1421
05/22 238.4 +1.8 0.76 31 256.6 216.6 238.6 236.6 2258

Giá cao su trực tuyến tại Thượng Hải

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
01/22 14680 -5 -0.03 89 14730 14595 14720 14685 2596
03/22 14840 +10 0.07 569 14895 14770 14875 14830 5098
04/22 14895 0 0.00 538 14930 14845 14930 14895 3801
05/22 14960 -20 -0.13 70806 15040 14905 15010 14980 250352
06/22 15045 -5 -0.03 3253 15110 14980 15090 15050 14063

Giá cao su STR20 giao dịch tại Thái Lan

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
05/14 0   NaN 0     0 63.35 0
06/14 0   NaN 0     0 63.35 0
07/14 0   NaN 0     0 63.35 0
05/14 74.5 +1.30 NaN 2 74.50 74.10 74.4 73.2 381
06/14 74.4 +1.40 NaN 2 74.40 74.40 74.4 73 250
07/14 74.3 +1.20 NaN 2 75.00 74.20 75 73.1 269

Giá cao su RSS3 giao dịch tại Thái Lan

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
05/14 0   NaN 0     0 63.35 0
06/14 0   NaN 0     0 63.35 0
07/14 0   NaN 0     0 63.35 0
05/14 74.5 +1.30 NaN 2 74.50 74.10 74.4 73.2 381
06/14 74.4 +1.40 NaN 2 74.40 74.40 74.4 73 250
07/14 74.3 +1.20 NaN 2 75.00 74.20 75 73.1 269

Hoàng Minh Thy

Theo Giacaphe

Bài khác

Bài viết mới