Đệm chống va

Đệm chống va được sản xuất từ nguyên liệu cao su có ứng dụng lớn trong việc chống va đập cho các ngành tàu cảng, vận tải. Thường được lắp đặt ở sau xe tải, cửa kho, bến bãi, các cột, tường bãi giữ xe, Các mép cảng. Giúp các phương tiện vận chuyển hàng ra vào cảng, kho bến bãi an toàn.

Cao su chống va đập

Cao su chống va đập là cao su đặc được sản xuất dùng để chống va đập, bảo vệ tường cho nhà xưởng, ngành tàu cảng...

Đệm cao su chống va cho Cầu Cảng

Đệm cao su chống va cho Cầu Cảng là cao su đặc được sản xuất dùng để chống va đập, bảo vệ tường cho nhà xưởng, ngành tàu cảng...

Đệm chống va tàu chữ A

Đệm chống va chữ A hay còn gọi là Đệm lambada dùng để chống va cho tàu, xa lan... Sản phẩm được sản xuất trên công nghệ nhật bản, độ bền cao, kháng xé, không bị lão hóa với thời gian

Đệm Lambda

Đệm lambda hay còn gọi là đệm chữ A dùng để chống va cho tàu, xa lan... Sản phẩm được sản xuất trên công nghệ nhật bản, độ bền cao, kháng xé, không bị lão hóa với thời gian

Đệm chống va chữ A

Đệm chống va chữ A hay còn gọi là Đệm lambada dùng để chống va cho tàu, xa lan... Sản phẩm được sản xuất trên công nghệ nhật bản, độ bền cao, kháng xé, không bị lão hóa với thời gian

Đệm chống va dạng ống hình trụ

Đệm chống va hình trụ là cao su đặc được sản xuất dạng hình Trụ tròn dùng để chống va đập, bảo vệ tường, kè cho ngành tàu cảng...

Đệm chống va tàu dạng ống tròn

Đệm chống va tàu dạng ống tròn là cao su đặc được sản xuất dạng hình Trụ tròn dùng để chống va đập, bảo vệ tường, kè cho ngành tàu cảng...