Cao su chống va đập cho tàu thuyền ca nô

Cao su chống va đập cho tàu thuyền ca nô là sản phẩm đệm chống sản xuất bằng nguyên liệu cao su tổng hợp và có dạng hình chữ U được bọc quanh mạn thuyền, ca nô giúp Tàu, thuyền, ca nô khi neo đậu, cập bến giảm chấn động, chống va đập

 Cao su chống va đập cho tàu thuyền ca nô là gì?

- Cao su chống va đập cho tàu thuyền ca nô là sản phẩm đệm chống  sản xuất bằng nguyên liệu cao su tổng hợp và có dạng hình chữ U được bọc quanh mạn thuyền, ca nô giúp Tàu, thuyền, ca nô khi neo đậu, cập bến giảm chấn động, chống va đập
- Thùy theo kích thước của Tàu, Thuyền, Cano mà Huy Hoàng Minh sản xuất từng loại đệm và kích thước khác nhau. Đảm đảo sản phẩm có tác dụng lớn nhất khi khách hàng sử dụng
 

 
 
 

 

Huy Hoàng Minh (HHM)

Bài khác

Bài viết mới